Innehållspublicerare

null Vi har tre arbetstagare. Måste vi ha ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet?

Vi har tre arbetstagare. Måste vi ha ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet?

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet

Ja. Enligt lagen ska varje arbetsgivare ha ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet.

28.9.2015