Innehållspresentatör

null Vad ska anmälas till ASA-registret?

Vad ska anmälas till ASA-registret?

Kemiska agenser

Arbetsgivaren ska anmäla de arbetstagare till registret som under en betydande del av arbetstiden exponeras för cancerframkallande ämnen och information om dessa ämnen.

Mer information finns på Arbetshälsoinstitutets webbsidor (på finska).

27.6.2018