Innehållspublicerare

null Vilka åtgärder bör man vidta på arbetsplatsen för att förebygga nålsticksskador?

Vilka åtgärder bör man vidta på arbetsplatsen för att förebygga nålsticksskador?

Biologiska agenser

Lagen förutsätter att arbetsgivaren i uppgifter relaterade till hälso- och sjukvård ska identifiera riskerna för stick- och skärskador. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda arbetstagarna de vacciner som behövs. Mer information får du av företagshälsovården.

För att förebygga smittorisker bör man dessutom

  • undvika onödig användning av vassa instrument (t.ex. medicinera oralt i stället för injektioner, om det är möjligt)
  •  införa säkerhetsnålar om de är tillgängliga (om det även finns andra vassa instrument med säkerhetstekniska skyddsmekanismer, t.ex. skalpeller, ska de användas)
  •  införa förbud mot att placera nålskyddet på nålen efter användning
  •  använda endast av godkända riskavfallskärl för använda nålar och andra vassa instrument
  •  utarbeta förfaranden för stick- och skärolyckor.
22.6.2022