alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vilka påföljder har förfalskning av CE-märkning?

Vilka påföljder har förfalskning av CE-märkning?

Maskiner och anordningar

De förfaranden, åtgärder och påföljder som tillämpas på förfalskning av CE-märkning varierar enligt nationell administrativ praxis och strafflagstiftning. Beroende på brottets grovhet kan ekonomiska aktörer dömas till böter och i vissa fall till fängelse. Produkten kan dras tillbaka från marknaden.

Om produkten dock inte anses medföra omedelbara risker kan tillverkaren ges en möjlighet att se till att produkten motsvarar kraven enligt lagstiftningen, och tillverkaren åläggs inte att dra tillbaka produkten från marknaden.

30.7.2021