Innehållspresentatör

null Villkorligt fängelse för arbetarskyddsbrott

Villkorligt fängelse för arbetarskyddsbrott

26.8.2015 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 25.8.2015 dömt en jordbrukare i Kristinestad till 60 dagars villkorligt fängelsestraff för arbetarskyddsbrott.

I domstolen behandlades en arbetsolycka som inträffade i Kristinestad i juni 2013 där en 16 årig sommarjobbare skadades. Arbetstagaren hade som arbetsuppgift att såga brädor till ved med hjälp av en gammal byggcirkel. Cirkeln saknade diverse skydd och var konstruerad så att man med fotpedalen trampar upp sågklingan ur klinghålet på sågbordet. Arbetstagaren hade inte använt en dylik maskin förut. Han fick en kort introduktion i användningen av sågen och lämnades ensam i arbetshallen efter introduktionen. Han fick inga skyddsglasögon. Arbetstagarens hand kom i kontakt med sågklingan och hans fingrar skadades.

Arbete på en cirkelsåg är avsett som farligt för en ung arbetstagare. En arbetstagare som fyllt 16 år får arbeta med en cirkelsåg om man med hjälp av skyddsteknik eller på något annat sätt har sörjt för att arbetet inte medför särskild risk för olycksfall eller skada för hälsan för arbetstagaren själv eller för andra.

Arbetarskyddsmydnigheten ansåg att den ifrågavarande cirkeln stred mot arbetarskyddsbestämmelser och borde inte alls ha fått användas. Dessutom ansåg arbetarskyddsmyndigheten att arbetsgivarens handledning och övervakning av den unga arbetstagaren inte motsvarade kraven i arbetarskyddsbestämmelserna.

Tingsrätten konstaterade att byggcirkeln i sig, speciellt med beaktande av avsaknade skyddsdelar, byggcirkelns konstruktion och arbetssätt var farlig, speciellt för en oerfaren användare. Tingsrätten ansåg arbetsgivarens förhållandevis korta handledning och övervakning av arbetet vara otillräckliga med hänsyn till att arbetstagaren var ung och aldrig tidigare utfört motsvarande uppgifter.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland påminner om att arbetsgivare har förhöjt ansvar gällande de unga arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

Österbottens tingsrätts ärende nr R 15/342.
 

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn 0295 018 644.