Innehållspublicerare

null Webbseminarier om arbetstid har nu textning till svenska

Webbseminarier om arbetstid har nu textning till svenska

Webbnyhet 29.3.2023

Arbetarskyddförvaltningens tre webbseminarier om arbetstid har nu textning till svenska. Webbseminarierna handlar om arbetstidslagen som trädde i kraft 1.1.2020. Det första webbseminariet handlar om planering och uppföljning av arbetstiden, det andra om maximal arbetstid och det tredje om varierande arbetstid, t.ex. nolltidskontrakt.

Webbseminarierna hålls av jurist Aki Eriksson från ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. De hålls på finska och har textning till både svenska och finska. 

Se webbseminarierna på YouTube:

Den nya arbetstidslagen: planering och uppföljning av arbetstiden 

Maximal arbetstid – anvisningar för tolkning av lagen 

Varierande arbetstid