Det maximala antalet övertidstimmar bestäms i arbetstidslagen. Vid behov kan man på arbetsplatsen emellertid ingå ett avtal om extra övertidsarbete.