Anställningsförhållande - Palvelualueen etusivun iso nosto

Arbetstid

I arbetstidslagen fastställs vilotider och den maximala arbetstiden.

Anställningsförhållande - Palvelualueen etusivun pieni ylänosto

Anställningsförhållande - Palvelualueen etusivun pieni alanosto

Avslutande av anställningsförhållande