Vilotid (enligt den gamla lagen)

Arbetstid - Vilotid - VANHA laki

Arbetstagaren ska garanteras vilotider enligt arbetstidslagen och det tillämpade kollektivavtalet.

Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020. Detta innehåll är enligt den gamla lagen. Innehållet enligt den nya lagen finns här.

Dagliga vilotider

Enligt huvudregeln i arbetstidslagen ska arbetstagaren ges tillfälle till en regelbunden rast på minst en timme, då arbetstiden per dygn är längre än sex timmar och arbetstagarens närvaro på arbetsplatsen inte är nödvändig för att arbetet ska kunna fortgå. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om en kortare rast som dock ska vara minst en halv timme. Under rasten får arbetstagaren avlägsna sig från arbetsplatsen.

Om arbetstiden i skiftarbete eller periodarbete är längre än sex timmar, ska arbetstagaren ges tillfälle till minst en halv timmes rast eller tillfälle att inta en måltid under arbetstiden.

Dygnsvila

Enligt huvudregeln ska arbetstagaren under de 24 timmar som närmast följer på arbetsskiftets början ges en oavbruten vilotid på minst 11 timmar. I periodarbete ska arbetstagaren ges en oavbruten vilotid på minst nio timmar.

Ledighet per vecka

Enligt huvudregeln ska arbetstagaren en gång i veckan få en minst 35 timmar lång oavbruten ledighet. Denna ledighet ska i mån av möjlighet placeras i samband med söndagen.

Ledigheten kan också ordnas så att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt under en period av 14 dygn. Ledigheten ska dock uppgå till minst 24 timmar i veckan.

Om man under veckoledigheten exceptionellt varit tvungen att arbeta ska den förlorade veckoledigheten ersättas. Ersättningen kan utgöras av en lika lång avlönad förkortning av arbetstiden eller en summa som motsvarar enkel lön i form av veckoledighetsersättning.