Uppsägningstider

Upphävning av anställningsförhållande - Uppsägning av arbetsavtal - Uppsägningstider

Om inget annat avtalats iakttar arbetsgivaren och arbetstagaren uppsägningstider enligt arbetsavtalslagen.

Uppsägningstider enligt arbetsavtalslagen

Uppsägning på arbetsgivarens initiativ

Anställningsförhållandets längd Uppsägningstid
0–1 år 14 dagar
1–4 år 1 mån.
4–8 år 2 mån.
8–12 år 4 mån.
över 12 år 6 mån.

Uppsägning på arbetstagarens initiativ

Anställningsförhållandets längd Uppsägningstid
0–5 år 14 d
över 5 år 1 mån.