Bärplockning

Kollektivavtal - Arbetsvillkoren för bärplockning

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsvillkoren och arbetsförhållandena för arbetstagare i anställningsförhållande. Vid bärplockning som utförs i ett anställningsförhållande ska man följa arbetslagstiftningen och bestämmelserna i det tillämpliga kollektivavtalet.

Arbetsvillkoren för bärplockning 2020

Stöd- och servicepersonal som arbetar i ett anställningsförhållande och till exempel arbetstagare på en bärodling omfattas av arbetslagstiftningen och därmed även av arbetarskyddsförvaltningens anställnings- och arbetsförhållandetillsyn.

På bärplockningsarbete som utförs i anställningsförhållande tillämpas Landsbygdsnäringarnas kollektivavtal och gällande arbetslagstiftning.

Arbetsvillkoren och lönerna fr.o.m. 1.2.2020 (pdf):

De centrala arbetsvillkoren och lönerna för bärplockning 2020

Marjanpoiminnan työehdot ja poimintapalkat 2020

Wages and terms of employment applied in berrypicking in 2020

Plockning av skogsbär

Personer som plockar skogsbär är i princip inte anställda, eftersom kännetecknen på ett anställningsförhållande saknas. För att det ska vara fråga om ett anställningsförhållande ska det finnas ett arbetsavtal mellan parterna och arbetet ska utföras under arbetsgivarens ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag. (Arbetsrådets utlåtanden TN 1483-10, 3.6.2010 och TN 1458-14, 24.6.2014).

Utländska naturbärsplockares ställning beskrivs i en promemoria av juris doktor Jaana Paanetoja (pdf, på finska, Edilex-uutiset 25.8.2014).

TE-byrån I Norra Österbotten har hand om rådgivning och utlåtanden när det gäller bärplockning och plockning av andra produkter i naturtillstånd som utförs av utlänningar i Finland.

Avsiktsförklaring för plockning av skogsbär

Arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet har undertecknat en avsiktsförklaring om plockning av skogsbär med flera företag inom bärindustrin. Syftet med avsiktsförklaringen är att förbättra och förenhetliga tillvägagångssätten i fråga om medborgare från viseringsskyldiga länder som kommer för att plocka naturprodukter eller för att utföra uppgifter som hör samman med det.

I avsiktsförklaringen ingår 32 gemensamt överenskomna punkter om tillvägagångssätt. De inbjudande ansvariga företagen förbinder sig bland annat att förbättra introduktionen och handledningen för plockare. Dessutom jämkas sådana rekryteringsavgifter och andra avgifter som tas ut av plockarna och kostnadsdebiteringarna följs upp noggrannare än tidigare. Även kvalitetskriterierna för plockarnas inkvarterings- och tvättutrymmen samt matförsörjning skärps. Avsiktsförklaringen syftar inte till att påverka hur plockarnas arbetsrättsliga ställning ska bedömas.

Enligt avsiktsförklaringen ser de inbjudande ansvariga företagen till att bärplockare som kommit till landet med visum inte i strid med utlänningslagen gör något annat än plockar bär. Stöd- och servicepersonal som utför annat förvärvsarbete (kockar, bilreparatörer, gårdskarlar, gruppledare, bokförare osv.) ska ha uppehållstillstånd för arbetet. Arbets- och näringsministeriet instruerar NTM-centralerna, som handlägger ansökningar om uppehållstillstånd, att handlägga ansökningarna i brådskande ordning.

Ytterligare information (på finska):

SDG_SV


Logo av Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?