Skatt och skattenummer

Skatt och skattenummer

Skatteförvaltningen är den myndighet i Finland som har hand om beskattning. Om du kommer från utlandet för att arbeta i Finland, påverkas beskattningen av hur länge du stannar i Finland. Beskattningen påverkas även av om din arbetsgivare är ett finländskt eller utländskt företag.  

Det är arbetstagaren som ansvarar för att beskattningen är riktig, du hittar närmare information om beskattningen på skatteförvaltningens webbplats.

Personkort med foto är obligatoriskt för personer som arbetar på en byggarbetsplats

Verotus-kuvituskuva

Varje person som arbetar på en byggarbetsplats ska på arbetsplatsen som identifikation bära ett synligt personkort med foto.

Ett undantag från bestämmelsen utgörs endast för personer som tillfälligt levererar varor till arbetsplatsen samt byggarbete eller renovering som utförs av en privatperson för egen räkning. I detta fall behövs inget personkort. Personkort behövs inte heller på byggarbetsplatser som inte är gemensamma arbetsplatser.

Av personkortet ska framgå

  • huruvida personen är arbetstagare i anställningsförhållande eller egenföretagare
  • Egenföretagares personkort ska visa företagets namn
  • arbetstagarens namn och foto
  • arbetsgivarens (lönebetalarens) namn
  • skattenummer i skattenummerregistret.

Skattenumret ska finnas i det offentliga skattenummerregistret. Numret på kortet är alltså inget skattenummer, om det inte registrerats i Skatteförvaltningens databas. Registreringen kan göras av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren.

Mer information på Skatteförvaltningens webbplats: Skattenummer och det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen

Mer information:

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?