Arbetstagarna kan medverka i behandlingen av frågor som gäller säkerheten och hälsan på arbetsplatsen.