Bland annat kvaliteten på inomhusluften i en byggnad, ventilationen och ordningen och redan i arbetslokalen inverkar på hur trygg och sund arbetsmiljön är.

Ofta frågade frågor Ofta frågade frågor