alt alt

Arbetsförhållanden

Työolot SV - Ingressi FL2022

När arbetsförhållandena är i skick är också arbetets fysiska och psykosociala belastning under kontroll och arbetets produktivitet förbättras. Arbetsgivaren ska sörja för arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet.

Otsikko - Ajankohtaista SV

Aktuellt

Innehållspublicerare

Pressmeddelanden och webbnyheter

Painike - tiedotteet ja uutiset SV

Otsikko - Onko sinulla kysyttävää? SV

Har du frågor?

Yhteystiedot - Ukk-kortti SV

Yhteystiedot - Puhelinneuvonta-kortti

Telefonrådgivning

Vår telefonrådgivning betjänar på numret 0295 016 620. Till rådgivningen kan du också göra en anmälan om ett allvarligt olycksfall i arbetet.

Yhteystiedot -Alueelliset yhteystiedot -kortti SV

Regionala kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverken har fem regionala ansvarsområden för arbetarskyddet i Finland. Hitta kontaktuppgifterna för ditt område med hjälp av kommunsökningen.