Bildskärmsarbete

Fysisk belastning - Bildskärmsarbete

IT-arbete ingår i allt högre grad i arbetstagarnas och chefernas dagliga arbete. I IT-arbete används IT-teknik i olika arbetsmiljöer. Därför gäller det att fästa allt större uppmärksamhet vid arbetets smidighet, hälsosamhet och säkerhet.

I kontorsarbete kan fysisk belastning förekomma på grund av ogynnsamma arbetsförhållanden och statiskt arbete i sittande ställning. Miljöfaktorer på arbetsplatsen kan utgöras av belysning, temperatur, luftkvalitet samt placeringen av utrustning och möbler på den enskilda arbetsplatsen. Ergonomin i kontorsarbete är en utmaning för arbetstagarna och cheferna samt för företagshälsovården och arbetarskyddspersonalen. Dessutom behöver de som ansvarar för IT-utrustning och programvara samt planerare av arbetsmiljön och programvara samt apparattillverkare information om ergonomi.

Skadliga konsekvenser av bildskärmsarbete

Ständigt bildskärmsarbete belastar stöd- och rörelseorganen samt ögonen. Ohälsosamma arbetssätt i bildskärmsarbete kan vara

• långvarigt stillasittande

• upprepade huvud- eller handrörelser

• framåtlutande, vridet eller bakåtlutande huvud

• svåra handpositioner utan stöd

• framåtböjd rygg utan stöd.

Arbete vid bildskärm. Arbetarskyddsanvisningar och guider 1.