Fysisk belastning - Manuella lyft och förflyttningar - Minskning av risker i lyftarbeten

Den överbelastning som lyftarbete orsakar kan minskas genom välplanerade arbetslokaler, -redskap och -metoder. I bästa fall kan man helt undvika lyft och förflyttningar eller åtminstone minska dem. Om lyft inte kan undvikas ska man använda lyft- och förflyttningsutrustning samt hjälpmedel.

Lyftutrustningen och hjälpmedlen ska lämpa sig för ifrågavarande arbete och laster. De bästa hjälpmedlen gör det inte långsammare eller svårare att utföra arbetet. Om arbetstagarna upplever att det är besvärligt att använda hjälpmedlen, förblir de ofta oanvända. Dessutom gäller det att beakta att arbetsutrustningen ska vara lättillgänglig och att det ska finnas tillräckligt med utrymme för att använda den.

Arbetsfaserna borde planeras så att förflyttningssträckorna blir så korta som möjligt. De enskilda arbetsplatserna ska planeras och dimensioneras så att man i lyftarbetet inte behöver böja ner sig, sträcka på sig eller vrida kroppen. I synnerhet lyft som sträcker sig ovanför axlarna eller som börjar eller slutar på golvnivån bör undvikas. Svåra arbetsställningar vid lyft kan undvikas till exempel med justerbara arbetsplatser, bord eller staplare. För att laster ska vara lätta att hantera borde också handtagen vara rätt placerade, rätt formade, ge bra grepp och vara rymliga.

När risker i lyftarbete och arbetets lämplighet för arbetstagare bedöms, ska man även beakta arbetstagarnas kön, ålder, muskelkraft, räckvidd, arbetserfarenhet och belastningsupplevelser.

Olika lyftsituationer kräver olika hjälpmedel. Arbetstagarna ska få handledning i valet av rätt hjälpmedel. Kunskap om riskerna med lyft ökar medvetenheten om fördelarna med att använda hjälpmedel. Om det inte är möjligt att använda hjälpmedel i alla situationer, ska man lära ut de rätta och säkraste lyftteknikerna för arbetstagarna. Vid behov ska arbetet utföras i par.

Checklista för planering av lyft (pdf)