Säkerhetstandarder

Maskiners och arbetsredskaps säkerhet - Standarder för maskinsäkerhet

Standarderna för maskinsäkerhet tar upp säkerhetsfrågor relaterade till maskiner samt deras system, anordningar och även komponenter som normalt är förknippade med maskinernas konstruktionsfas. Dessutom tar de upp frågor som tillämpas på maskinens livscykel. När man bedömer maskiners risker kan man som hjälp använda standarden SFS-EN ISO 14 121-1, Koneen riskinarviointi.

Information om standarder för maskinsäkerhet: Finlands Standardiseringsförbund ry.