Förhandsanmälan om bas för insamlare av naturprodukter

Förhandsanmälan om bas för insamlare av naturprodukter - Johdanto

Aktörer inom branschen för insamling av naturprodukter är skyldiga att på förhand meddela arbetarskyddsmyndigheten var insamlarnas baser finns. Om basen ändras under insamlingsperioden, ska en förhandsanmälan göras också om den nya basen.

Obs! Formuläret kommer att publiceras på svenska så snart som möjligt.