Det är viktigt att identifiera yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar för att kunna förebygga de exponerande källorna.