Rådgivning

Arbetshälsovård - Rådgivning och handledning stöder arbetsplatsen

Information, rådgivning och handledning är en central och lagstadgad del av företagshälsovården. Syftet med verksamheten är att öka arbetsgivarens,  arbetstagarnas och de andra arbetsplatsaktörernas kunskaper och färdigheter avseende arbetshälsan och -säkerheten. Ett annat mål är att främja attityder och rutiner som stöder arbetshälsan på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren och arbetstagarna får information, rådgivning, handledning och respons avseende

 1. företagshälsovårdens mål och innehåll (när verksamheten inleds och i olika verksamhetsskeden)
 2. hälsorisker och -olägenheter i arbetet och på arbetsplatsen, deras betydelse och hur man skyddar sig mot dem samt arrangemang för förstahjälpen
 3. hälsosamma och säkra arbetsmetoder (när arbetet inleds och vid behov senare)
 4. yrkessjukdomar och arbetsolyckor samt förebyggandet av dem
 5. arbetsrelaterade sjukdomar och annan sjuklighet som beror på arbetet
 6. utveckling av arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen samt upprätthållande och främjande av arbetstagarens hälsa och arbetsförmåga samt förebyggande av arbetsoförmåga (i olika skeden av karriären)
 7. betydelsen av resurser som upprätthåller och främjar hälsan och arbetsförmågan
 8. hälsorisker och -olägenheter relaterade till arbetsmetoder, arbetets organisering, förhållanden på arbetsplatsen och förändringar i dem samt hantering av dem
 9. förebyggande av rusmedelsmissbruk samt tidig identifiering av missbruk samt vård och hänvisning till vård
 10. förebyggande och hantering av arbetsrelaterat fysiskt våld samt trakasserier och osaklig behandling
 11. frågor om arbetslöshet
 12. frågor om minskning av hälsoskillnaderna bland personalen
 13. organisering av företagshälsovårdssamarbete samt hantering och uppföljning av arbetsförmågan och tidigt stöd.