Norra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetshälsa och -säkerhet samt villkor för anställningsförhållandet. Du kan ta kontakt per e-post eller brev. Telefonrådgivningen har koncentrerats till arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande journummer 0295 016 620, som betjänar vardagar kl. 9.00–15.00. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.

Vi tar emot kunder med tidsbeställning.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

  • Telefonväxel 0295 016 000
  • E-post arbetarskydd.norra@rfv.fi

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Viestikatu 1, rak. K8
90130 Uleåborg

Postadress:
PB 11
13035 AVI