Kontaktinformation - Södra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetshälsa och -säkerhet, villkoren för anställningsförhållandet och trivseln på arbetsplatsen samt vid problem på arbetsplatser inom byggbranschen. Du kan ta kontakt per brev eller e-post. Telefonrådgivningen har samordnats i arbetarskyddsmyndighetens nationella journummer 0295 016 620, som betjänar vardagar kl. 9.00–15.00. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.

Vi tar emot kunder endast i Helsingfors och med tidsbeställning. Boka tid per e-post arbetarskydd.sodra@rfv.fi eller per telefon 0295 016 610 (Numret är avsett endast för tidsbeställning, inte för handlednings- och rådgivningssamtal. Vid behov kan du lämna ett meddelande på svararen. Kom ihåg att lämna namn och telefonnummer.).

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

  • Telefonväxel 0295 016 000
  • E-post arbetarskydd.sodra@rfv.fi

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Bangårdsvägen 9 (Östra Böle)
00520 Helsingfors

Postadress:
PB 7
13035 AVI