Sydvästra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetsmiljön, arbetsförhållanden och villkoren för anställningsförhållandet. Du kan ta kontakt per e-post eller brev. Vi betjänar vardagar kl. 8.00–16.15. Telefonrådgivningen har koncentrerats till arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande journummer, som betjänar vardagar kl. 9.00–15.00.

Kundmottagning sker i ansvarsområdets verksamhetsställe under tjänstetid endast på tid som bokats i förväg. Tid för möte kan bokas per e-post på adressen: tyosuojelu.lounais@avi.fi.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

  • Telefonväxel 0295 016 000
  • E-post arbetarskydd.sydvastra@rfv.fi

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Självständighetsplan 2
20800 Åbo

Postadress:
PB 9
13035 AVI

Nationell telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.