Västra och Inre Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetsmiljön, arbetsförhållanden och villkoren för anställningsförhållandet. Telefonrådgivningen har koncentrerats till arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande journummer, som betjänar vardagar kl. 9.00–15.00.

Nationell telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

  • Telefonväxel 0295 016 000
  • E-post arbetarskydd.vastra@rfv.fi
  • Postadress: PB 10, 13035 AVI

Besöksadresser

Vi tar emot kunder på plats endast efter överenskommelse i Tammerfors, Jyväskylä och Vasa. Om du vill boka tid, kontakta oss via e-post: arbetarskydd.vastra@rfv.fi.

Tammerfors
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors

Jyväskylä
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Hannikaisenkatu 47, 40100 Jyväskylä

Vasa
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Wolffskavägen 35, 65200 Vasa