Beställaren ska hämta in utredningar om att avtalspartnern har uppfyllt sina lagstadgade förpliktelser innan avtalet om hyrt arbete eller underleverans ingås.

Ofta frågade frågor Ofta frågade frågor