Arbetstagarförteckning - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

En arbetstagare ska införas i förteckningen genast då han eller hon börjar arbeta på byggarbetsplatsen. Det datum då arbetet upphört ska antecknas i förteckningen genast då arbetstagaren slutar arbeta på byggarbetsplatsen eller då den huvudsakliga genomföraren känner till det datum då arbetet upphör.

Arbetstagarförteckningen ska redogöra för

  • arbetstagarens för- och efternamn, födelsetid och skattenummer
  • det datum då arbetet på byggarbetsplatsen börjar och slutar
  • namn och FO-nummer eller en motsvarande utländsk identifikation av arbetstagarens arbetsgivare
  • namnet på och kontaktuppgifter i Finland för en företrädare enligt 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016).

Uppgifter om bland annat behörighetskraven för en företrädare och de uppgifter som förutsätts om honom eller henne: Utstationerad arbetstagare.

Det är inte nödvändigt att införa förare som tillfälligt transporterar varor till en byggarbetsplats i arbetstagarförteckningen.

Med tanke på förandet av förteckningen ska en arbetsgivare som verkar på en gemensam byggarbetsplats ge nödvändiga uppgifter om sina arbetstagare till huvudentreprenören eller en annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet.

Huvudentreprenören eller en annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet ska bevara förteckningen i sex år från utgången av det år då byggprojektet slutfördes.

Ytterligare information på sidan Byggbranschen.