Anmälan om grå ekonomi

Tipsa oss

På den här blanketten kan du skicka tips till arbetarskyddsmyndigheten. All information behandlas förtroligt.

Uppge här allt du vet om ärendet så detaljerat som möjligt, om du vill skicka ditt tips elektroniskt. Uppgifter märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

Dataskyddsbeskrivning

Kommuner / Källa: Finlands miljöcentral SYKE, NTM-centralerna

Formulär

Anmälan om grå ekonomi

Nimetön sivu (1 / 1)

Välj ett alternativ
Mata in svaret på räkneuppgiften i siffror i fältet nedan. Avsikten med räkneuppgiften är att hindra maskinell skräppostning.