Anmälan om grå ekonomi

På den här blanketten kan du skicka tips till arbetarskyddsmyndigheten. All information behandlas förtroligt. 

Uppge här allt du vet om ärendet så detaljerat som möjligt, om du vill skicka ditt tips elektroniskt. Uppgifter märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.