Anmälan om grå ekonomi

På den här blanketten kan du skicka tips till arbetarskyddsmyndigheten. All information behandlas förtroligt. 

Uppge här allt du vet om ärendet så detaljerat som möjligt, om du vill skicka ditt tips elektroniskt. Uppgifter märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

Dataskyddsbeskrivning

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Är du en robot?
Ange beräkningsuppgiftsreaktionen som ett nummer i fältet nedan. Uppgiften är utformad för att förhindra skräppost.