Anmälan om grå ekonomi

På den här blanketten kan du skicka tips till arbetarskyddsmyndigheten. All information behandlas förtroligt. 

Uppge här allt du vet om ärendet så detaljerat som möjligt, om du vill skicka ditt tips elektroniskt. Uppgifter märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

1. Vilken arbetsgivare, beställare, vilket företag eller vilket slag av arbete gäller tipset? *

Det här fältet är obligatoriskt.

2. Ort

Det här fältet är obligatoriskt.

3. Adress

4. Uppgifter om fallet. Vad gäller ärendet? På vilka grunder misstänker du ohederlig verksamhet?

Det här fältet är obligatoriskt.

5. Du kan uppge din kontaktinformation (namn, eventuellt din ställning i företaget eller din relation till det, telefonnummer, e-postadress och annan adress), så att vi kan kontakta dig om vi ytterligare information. Du bestämmer själv om du vill ange de här uppgifterna. Kom ihåg att vi inte lämnar ut dina uppgifter till utomstående och vi avslöjar inte heller din identitet, men vi behöver eventuellt närmare information i undersökningen av fallet.

Det här fältet är obligatoriskt.

6. Har du handlingar i anslutning till tipset (t.ex. anteckningar, e-postmeddelanden, protokoll eller avtal)? Om ja, vilka?

Mata in svaret på räkneuppgiften i siffror i fältet nedan. Avsikten med räkneuppgiften är att hindra maskinell skräppostning.