alt alt

Marknadskontroll

Markkinavalvonta - Ingressi SV FL2022

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar maskiner, anordningar och personlig skyddsutrustning som är avsedda för att användas i arbete. Tillsynen är vanligtvis inriktad på tillverkaren, importören eller försäljaren. Syftet med tillsynen är att säkerställa att den utrustning som används i arbetet är trygg.

Otsikko - Ajankohtaista SV

Aktuellt

Nostokortti - Päätökset ja ilmoitukset tuotteista SV

Innehållspublicerare

Pressmeddelanden och webbnyheter

Painike - tiedotteet ja uutiset SV

Otsikko - Onko sinulla kysyttävää? SV

Har du frågor?

Yhteystiedot - Ukk-kortti SV

Yhteystiedot - Puhelinneuvonta-kortti

Telefonrådgivning

Vår telefonrådgivning betjänar på numret 0295 016 620. Till rådgivningen kan du också göra en anmälan om ett allvarligt olycksfall i arbetet.

Yhteystiedot -Alueelliset yhteystiedot -kortti SV

Regionala kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverken har fem regionala ansvarsområden för arbetarskyddet i Finland. Hitta kontaktuppgifterna för ditt område med hjälp av kommunsökningen.