Produkterna ska vara trygga att använda, de ska skydda på det sätt som avsetts och de ska släppas på marknaden på rätt sätt.