I tillsynsarbetet framhävs en längre tid i arbetet, minimivillkoren som gäller för anställningar och bekämpningen av grå ekonomi.