Arbetarskyddsförvaltningens publikationer finns på Tyosuojelu.fi

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer finns på Tyosuojelu.fi

11.4.2017

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer trycks inte längre, och webbutiken för försäljningen av publikationer har lagts ned. Arbetarskyddsförvaltningens publikationer i elektroniskt format finns i webbtjänsten Tyosuojelu.fi på sidan Om oss > Publikationer. Även arbetsplatsmeddelandena finns nu på sidan med publikationer.

I reformen har publikationernas former förnyats och förenhetligats så att det ska gå enkelt att bläddra i dem på nätet och vid behov kan de skrivas ut i A4-format. De förnyade flersidiga guiderna och rapporterna finns i två versioner i webbtjänsten Tyosuojelu.fi; en version för utskrift och en annan för att bläddra i på nätet. I versionerna att bläddra i används effektfullare bilder och utformningar som nätpublikationerna möjliggör (tilläggsinformationkan till exempel presenteras i ett särskilt fönster och texten i publikationen kan läses enbart i textformat). I versionerna för utskrift har till exempel stora bilder avlägsnats i syfte att spara på papper och bläck.