Ärendehantering - Yleistä

Lagstiftningen begränsar utförande och beställning av vissa arbeten. En del arbeten kan dock utföras med dispens eller behörighet som beviljas av arbetarskyddsmyndigheten. Dessutom kräver vissa arbeten anmälan till arbetarskyddsmyndigheten.

Tillstånd och anmälningar innehåller information och anvisningar avseende de tillstånd och behörigheter som beviljas av arbetarskyddsmyndigheten samt de anmälningar som ska lämnas till myndigheten. Det är möjligt att göra förhandsanmälan om byggarbete och anmälan om utstationering av arbetstagare på en webblankett.

Blanketter innehåller bland annat blanketter relaterade till anställningsförhållandet och arbetsförhållandena. På sidorna hittar du till exempel dokumentmallar för arbetsavtal och arbetsintyg.

I Telefonrådgivningen hittar du kontaktinformationen om arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning och information om uppdelningen av ämnesområdena. Se sidan Kontaktinformation för andra kontaktmetoder.

Uträtta ärenden på nätet!

För närvarande utvecklar vi nya interaktiva e-tjänster. Vårt mål är att möjliggöra bland annat ett snabbare avgörande av begäran om uträttande av ärende och uppföljning av hur behandlingen framskrider. För närvarande finns det tre tjänster som kan pilottestas i arbetarskyddets interaktiva e-tjänst. Mer information finns på sidan Pilotprojekt för e-tjänst och Utveckling av interaktiv kundservice.