Arbetstid (enligt den gamla lagen)

Tillstånd och anmälningar - Arbetstid - VANHA laki

Undantagstillstånd för avvikelse från ordinarie arbetstid

Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020. Detta innehåll är enligt den gamla lagen. Innehållet enligt den nya lagen finns här.

Enligt den grundläggande bestämmelsen i arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden högst åtta timmar per dygn och högst 40 timmar per vecka. Den ordinarie arbetstiden per vecka kan också ordnas så att den uppgår till i genomsnitt 40 timmar under en period på högst 52 veckor. Det går att komma överens om en avvikande arbetstid per vecka genom riksomfattande kollektivavtal.

Arbetstiden kan ordnas som periodarbete inom de branscher som anges i arbetstidslagen. Vid periodarbete omfattar arbetstiden i regel 120 timmar under en period på tre veckor eller 80 timmar under en period på två veckor.

Om arbetet till sin natur är sådant att det utförs endast då och då under arbetstiden per dygn och arbetstagaren under den här tiden måste vara beredd att arbeta, kan arbetarskyddsmyndigheten ge tillstånd till att avvikelse från ordinarie arbetstid.

Arbetarskyddsmyndigheten kan också ge tillstånd till att arbetstiden ordnas som periodarbetstid även i sådana arbeten som inte anges i bestämmelsen om periodarbete i arbetstidslagen då när det är nödvändigt.  

Ansökan

Tillstånden ska ansökas om skriftligt i en fritt formulerad ansökan till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktinformation. Arbetstagarnas företrädare ska foga sitt utlåtande till ansökan.

 

Tillstånd och anmälningar - Arbetstid - Lainsäädäntö - VANHA laki

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (605/1996)
  • 7 § periodarbetstid
  • 14 § exceptionell ordinarie arbetstid