Anvisning för förnyande av kompetensbrev

Laddares kompetensrev - Anvisning för förnyande av kompetensbrev

Giltighetstiden för ett kompetensbrev för laddare kan på ansökan som lämnats in under kompetensbrevets giltighetstid förlängas med fem (5) år, när sökande har genomgått en repetitionskurs.

Om du inte har förnyat ditt kompetensbrev för laddare under dess giltighetstid eller den förlängda tid som beviljats för det, ska du utöver repetitionskursen delta i en separat intervju för laddare.

Kompetensbrevet för laddare förnyas på ansökan (pdf). Av ansökan ska framgå vilken kompetensklass ansökan gäller, sökandes officiella namn, personbeteckningen i sin helhet och adress- och kontaktuppgifter. Sökande ska själv underteckna ansökan. Tillståndsmyndigheten tar ut en handläggningsavgift på 378 €. Kompetensbrevet för laddare är en personlig handling. Därför är det tillståndsinnehavaren som får fakturan och den skickas alltid till hemadressen.

Handlingar som krävs för förnyelse

För förnyande av kompetensbrevet ska sökande bifoga följande handlingar:

 • Ansökan
 • Läkarintyg (T-blankett rekommenderas) som har utfärdats högst tre (3) månader innan ansökan görs
  • I läkarintyget ska uppges att en hälsokontroll med tanke på arbetet som laddare har genomförts.
  • Regionförvaltningsverket har även annars rätt att få läkarutlåtanden, om det finns anledning att misstänka att sökande inte är lämplig som laddare.
 • Intyg över att den repetitionskurs som krävs för beviljande av kompetensbrevet har avlagts med godkända betyg (kopia)
 • Intyg över förhör (Om du inte har förnyat ditt kompetensbrev för laddare under dess giltighetstid eller den förlängda tid som beviljats för det, ska du utöver repetitionskursen delta i ett separat förhör för laddare.)
 • Arbetsintyg och intyg över arbetserfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete som krävs för beviljande av kompetensbrevet av arbetsgivare eller den som låtit utföra sprängnings-och brytningsarbetet (minst två). Av intygen ska framgå åtminstone:
  • beskrivning av innehållet i sprängnings- och brytningsarbetet
  • tid som använts för sprängnings- och brytningsarbete (bedömning av arbetsgivaren eller den som låtit utföra arbetet över den totala arbetstiden)
  • tidpunkt då anställningsförhållandet inleddes och avslutades eller uppgift om att anställningsförhållandet fortsätter efter datum för undertecknande av intyget.
 • Blankett för begränsad säkerhetsutredning, tillståndsssökanden ska ange sin e-postaddress i ansökan. Sökanden får ett e-postmeddelande, loggar in i tjänsten, fyller i blanketten och skickar den till skyddspolisen.
 • Två (2) officiella passfoton för bildförsedda tillståndskort.

Ansökan jämte bilagor ska skickas till:
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskyddet
Yliopistonkatu 38 
33100 Tammerfors

Om du tappar ditt kompetenskort, tas 114 euro betalt för beställandet av ett nytt kort.