Skiftarbete

Tillstånd och anmälningar - Skiftarbete

I skiftarbete ska skiften avlösa varandra regelbundet och växla vid på förhand överenskomna tidpunkter. Vanligtvis följer skiften i skiftarbete direkt efter varandra, men lagen tillåter även högst en timmes överlappning eller paus.

Antalet skift måste inte vara detsamma under alla veckodagar, skiften måste inte heller börja vid samma tidpunkt varje dag.

Arbetet ska vara detsamma i alla skift och arbetstagaren ska arbeta i olika skift. Skiftväxlingen ska ske enligt på förhand uppgjorda överenskommelser, arbetstagarna ska på förhand veta hur länge skiftet pågår.

Undantagstillstånd för skift

Arbetarskyddsmyndigheten kan bevilja tillstånd att avvika från de begränsningar som anges ovan för skiftarbete. Arbetarskyddsmyndigheten kan sålunda i princip tillåta mera friheter vid skiftväxlingen eller godkänna ett arbetstidsarrangemang som skiftesarbete i vilket arbetspassen för vissa arbetstagares del inte ändras alls eller åtminstone inte enligt på förhand överenskomna perioder.

Ansökan

Ansökan om undantagstillstånd för skiftarbete lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktinformation.

Blankett (pdf): Ansökan om att avvika från ordinarie skiftarbete

Tillstånd och anmälningar - Skiftarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (605/1996)

  • 27 § skiftarbete och nattskift i periodarbete