Pilotprojekt för e-tjänst

Pilotprojekt för e-tjänst

Arbetarskyddets interaktiva e-tjänst kan pilottestas. Suomi.fi-identifikation används för att identifiera sig i tjänsterna.

Logga in i e-tjänsten


Det finns tre tjänster som pilottestas:

Arbetsgivare: Anmäl dina korrigeringar

Vy från startsidan för arbetarskyddets e-tjänst.Via tjänsten kan du lämna in redogörelser enligt arbetarskyddsinspektörens uppmaning och anvisningar. Du kan komplettera skriftliga redogörelser i tjänsten med önskade bilagor, till exempel dokument, fotografier och videomaterial.

På basis av din redogörelse bedömer arbetarskyddsinspektören om skyldigheterna uppfylls. Du får ett meddelande om inspektörens beslut till din e-post. Om du har frågor om innehållet i skyldigheten ska du kontakta den inspektör som har gett den.

I pilotskedet är det inte möjligt att i e-tjänsten lämna in redogörelser enligt alla uppmaningar och anvisningar från arbetarskyddsinspektörer. Denna möjlighet gäller de skyldigheter som getts i utvalda tillsynsprojekt efter att pilotprojektet inletts.

Arbetsgivare: Bedöm säkerheten i din arbetsmiljö

I tjänsten är det möjligt att bedöma hanteringen av arbetssäkerheten. Den innehåller en del som gäller identifiering och bedömning av risker och riskfaktorer i arbetet. Mer information om metoden finns på sidan Halmeri-metoden. Tjänsten tillåter även användning av Arbetarskyddscentralens verktyg och metoder. 

Arbetstagare: Lämna en begäran om tillsyn i arbetsintygsärende

När ditt anställningsförhållande upphör ska du be arbetsgivaren om ett arbetsintyg. Om arbetsgivaren inte utfärdar ett arbetsintyg kan du göra en begäran om tillsyn i e-tjänsten. I tjänsten väljer du den arbetsgivare av vilken du vill få ett arbetsintyg. Därefter kan arbetarskyddsinspektören ge arbetsgivaren en uppmaning att utfärda ett arbetsintyg. I e-tjänsten ser du hur behandlingen av ärendet framskrider.

Observera att arbetsavtalslagen inte tillämpas på tjänsteinnehavare. Befogenheterna för ansvarsområdena för arbetarskyddet i anställningsfrågor grundar sig på arbetsavtalslagen (55/2001). En tjänsteman eller tjänsteinnehavare kan vid behov vända sig till sitt fackförbund i ett arbetsintygsärende. En icke-organiserad tjänsteman eller tjänsteinnehavare kan om de så önskar kontakta rättshjälpsbyrån.

Mer information om tjänsten

Uppgifter som lämnats via e-tjänsten sparas i arbetarskyddsmyndighetens ärendehanteringssystem och/eller tillsynsdatasystem och uppgifterna kan användas i arbetarskyddsmyndighetens tillsynsverksamhet.