Dataskydd

Dataskydd

Arbetarskyddsförvaltningens behandling av personuppgifter och dataskydd regleras av EU:s dataskyddsförordning och kompletterande nationell lagstiftning. Denna sida innehåller dataskyddsbeskrivningar angående arbetarskyddsförvaltningens behandling av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningarna är i pdf-format, ifall annat inte meddelas.

Arbetarskyddstillsynens personregister

Arbetarskyddstillsynens personregister

Delregister:
Ärendehanteringssystemet USPA
Ärendehanteringssystemet TS-DIAARI
Tillsynsuppgiftssystemet Vera
Tillsynsuppgiftssystemet Vati
Informationssystemet IMI

Andra arbetarskyddsförvaltningens register

Arbetarskyddsförvaltningens nyhetsbrev​​​​​​​
Register över personer som har behörighet för asbestrivningsarbete
Registret över tillstånd för asbestsanering
Registret över tillstånd för laddare
Respons i nättjänsten Tyosuojelu.fi
VHS-tillämpningen