Västra och Inre Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetsmiljön, arbetsförhållanden och villkoren för anställningsförhållandet. Du kan ta kontakt per e-post, brev eller genom att skicka fax till registratorskontoret. Telefonrådgivningen har koncentrerats till arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande journummer, som betjänar vardagar kl. 9:00–15:00.

Nationell telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

  • Telefonväxel 0295 018 450
  • E-post arbetarskydd.vastra@rfv.fi
  • Fax (03) 3641 372
  • Postadress:
    PB 272
    33101 Tammerfors

Besöksadresser

Vi betjänar vardagar kl. 8:00–16:15.

Tammerfors
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors

Jyväskylä
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä

Vasa
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Wolffskavägen 35, 65200 Vasa