Västra och Inre Finland

Västra och Inre Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetsmiljön, arbetsförhållanden och villkoren för anställningsförhållandet. Telefonrådgivningen har koncentrerats till arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande journummer, som betjänar vardagar kl. 9.00–15.00.

Nationell telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

  • Telefonväxel 0295 018 450
  • E-post arbetarskydd.vastra@rfv.fi
  • Postadress: PB 10, 13035 AVI

Besöksadresser

På grund av situationen angående coronaviruset tar vi inte emot kundet på våra byråer för tillfället. Du får råd och anvisningar via våra nationella telefonrådgivningen på numret 0295 016 620 eller genom att skicka e-post till: arbetarskydd.vastra@rfv.fi.

Tammerfors
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors

Jyväskylä
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Hannikaisenkatu 47, 40100 Jyväskylä

Vasa
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Wolffskavägen 35, 65200 Vasa