Publikationer

Arbetarskyddsförvaltningen publicerar guider, rapporter, arbetsplatsmeddelanden och en årsberättelse. Under Publikationer finns även tillsynsanvisningar samt resultat- och ramavtal sammanställda.

Från och med år 2017 utformas guider och rapporter som webbpublikationer som är enkla att bläddra i på skärmen. Lättare pdf-versioner av publikationerna finns också tillgängliga. Dessa kan vid behov skrivas ut i A4-format.

Informationspaket för småföretag 2017Enskilda guider i det gamla formatet finns fortfarande länkade på webbsidor som handlar om ämnet. Deras innehåll kommer att uppdateras och överföras till det nya publikationsformatet så småningom.

Informationspaket för småföretag 2017

Informationspaket för småföretag är en guide för småföretags behov. Den innehåller viktig information om anställningar, arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Publikationen innehåller bland annat mallar för arbetsavtal, semesterlönespecifikation, meddelande om avslutande av anställningsförhållandet och arbetsintyg.

Informationspaket för småföretag 2017 (pdf)