Publikationer

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer trycks inte längre och webbutiken för publikationsförsäljningen har upphört den 31.1.2.2016. Publikationerna i elektroniskt format finns på den här webbsidan.

Vi håller på att förnya och förenhetliga publikationernas yttre utformning och storleken. Publikationernas format förnyas i digital riktning så att det går enkelt att bläddra i dem på nätet och vid behov kan de skriva ut i A4-storlek. De förnyade publikationerna finns under Guider. Även arbetsplatsmeddelandena har flyttats under publikationerna.

Informationspaket för småföretag 2017Informationspaket för småföretagInformationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016

Informationspaket för småföretag är en guide för småföretags behov. Den innehåller viktig information om anställningar, arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Publikationen innehåller bland annat mallar för arbetsavtal, semesterlönespecifikation, meddelande om avslutande av anställningsförhållandet och arbetsintyg.

Informationspaket för småföretag 2017 (pdf)