Työpaikkatiedotteet ruotsi

Med hjälp av arbetsplatsmeddelanden informerar vi arbetsplatser och arbetarskyddsförvaltningens intressentgrupper om ändringar, reformer osv. i samband med lagstiftningen, inspektionspraxis och förvaltningens riktlinjer. Meddelandena som sammanställs på sidan är tillgängliga för inspektörer, arbetsplatser och intressentgrupper.

Arbetsplatsmeddelandena är i pdf-format. Efter att arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst förnyades i oktober 2015 fungerar länkarna till webbtjänsten i äldre meddelanden nödvändigtvis inte.

Kedjeskivor eller tandande träbearbetningsklingor är inte säkra i vinkelslipar (pdf)
Arbetsplatsmeddelande 7/2022

Handslipning med svarv är en förbjuden arbetsmetod (pdf)
Arbetsplatsmeddelande 6/2022

Biologiska risker på arbetsplatsen (pdf)
Arbetsplatsmeddelande 5/2022

Minska arbetsbelastningen – förebygg våld i arbetet (pdf)
Arbetsplatsmeddelande 4/2022

Gemensam arbetsplats (pdf)
Arbetsplatsmeddelande 2/2022

Tillstånd för asbestsanering förutsätter tillräckliga utredningar av den sökande (pdf)
Arbetsplatsmeddelande 1/2022

Arbetstagare som exponeras för coronavirus på arbetsplatsen ska registreras
Arbetsplatsmeddelande 4/2021

Arbeten som är farliga för unga arbetstagare ska anmälas
Arbetsplatsmeddelande 3/2021

Både uthyrningsföretaget och användarföretaget ansvarar för den inhyrda medarbetarens arbetarskydd
Arbetsplatsmeddelande 2/2021

Arbetsgivarens ansvar vid behandling av uppgifter om kör- och vilotidsdata
Arbetsplatsmeddelande 1/2021

Viktig information om kompetensbrev för laddare – Övergångsbestämmelsen till lagen om laddare upphör att gälla 1.9.2021
Arbetsplatsmeddelande 8/2020

Bemanningsföretagets ansvar för att lagra information om körnings- och vilotid
Arbetsplatsmeddelande 5/2020

Problem med inomhusklimatet på arbetsplatsen? Anvisningar för hantering och lösning av problemet
Arbetsplatsmeddelande 3/2020

Utsätt inte arbetstagaren för cancerrisk
Arbetsplatsmeddelande 1/2020

Kemikalier och kemiska agenser
Arbetsplatsmeddelande 5/2019

Säkerställande av skyddsförmågan hos personlig skyddsutrustning
Arbetsplatsmeddelande 3/2019

Arbetsgivaren har skyldighet att främja likabehandling
Arbetsplatsmeddelande 9/2018

Arbetarskydd och arbetsvillkor gäller också för sommarjobb
Arbetsplatsmeddelande 7/2018

Arbetarskyddets e-blanketter
Arbetsplatsmeddelande 6/2018

Utstationering av arbetstagare ska anmälas till arbetarskyddsmyndigheten från och med 1.9.2017
Arbetsplatsmeddelande 3/2017

Arbetsgivarens skyldighet att rapportera om utländsk arbetskraft till TE-byrån
Arbetsplatsmeddelande 2/2017

Byggherrens skyldigheter på byggarbetsplatsen
Arbetsplatsmeddelande 1/2017

Utländska medborgares rätt att arbeta bestäms utifrån nationaliteten
Arbetsplatsmeddelande 3/2015

Företagshälsovård ska ordnas på alla arbetsplatser
Arbetsplatsmeddelande 1/2011 (Uppdaterad 22.05.2014)

Arbetarskydd och arbetsvillkor gäller också för sommarjobb
Arbetsplatsmeddelande 3/2012 (Uppdaterad 28.4.2014)

Skadlig belastning på grund av arbetstider ska utredas
Arbetsplatsmeddelande 2/2013

Osakligt bemötande på arbetsplatsen
Arbetsplatsmeddelande 4/2010

Hot om våld i arbetet
Arbetsplatsmeddelande 3/2010

Kemikalierisker inspekteras inom möbelindustrin och i bilverkstäder
Arbetsplatsmeddelande 2/2010

Avverkning i stormskadade skogar
Arbetsplatsmeddelande 1/2010