Arbetsplatsmeddelanden

Med hjälp av arbetsplatsmeddelanden informerar vi intressentgrupperna och arbetsplatserna om ändringar, reformer osv. i samband med lagstiftningen, inspektionspraxis och förvaltningens riktlinjer. Meddelandena läggs ut på webbtjänsten där inspektörerna, arbetsplatserna och intressentgrupperna har tillgång till dem.

Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst har förnyats i oktober 2015 och därför alla länkar inte längre fungerar.

Arbetsgivaren har skyldighet att främja likabehandling
Arbetsplatsmeddelande 9/2018

Arbetarskyddets e-blanketter
Arbetsplatsmeddelande 6/2018

Arbete som är farligt för unga arbetstagare ska
Arbetsplatsmeddelande 4/2018

Utstationering av arbetstagare ska anmälas till arbetarskyddsmyndigheten från och med 1.9.2017
Arbetsplatsmeddelande 3/2017

Arbetsgivarens skyldighet att rapportera om utländsk arbetskraft till TE-byrån
Arbetsplatsmeddelande 2/2017

Byggherrens skyldigheter på byggarbetsplatsen
Arbetsplatsmeddelande 1/2017

Utländska medborgares rätt att arbeta bestäms utifrån nationaliteten
Arbetsplatsmeddelande 3/2015

Skadlig belastning på grund av arbetstider ska utredas
Arbetsplatsmeddelande 2/2013

Arbeten som är farliga för unga ska anmälas
Arbetsplatsmeddelande 4/2012 (Uppdaterad 21.4.2015)

Företagshälsovård ska ordnas på alla arbetsplatser
Arbetsplatsmeddelande 1/2011 (Uppdaterad 22.05.2014)

Arbetarskydd och arbetsvillkor gäller också för sommarjobb
Arbetsplatsmeddelande 3/2012 (Uppdaterad 28.4.2014)

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatsen
Arbetsplatsmeddelande 6/2010

Säkerhetsledning
Arbetsplatsmeddelande 5/2010

Osakligt bemötande på arbetsplatsen
Arbetsplatsmeddelande 4/2010

Hot om våld i arbetet
Arbetsplatsmeddelande 3/2010

Kemikalierisker inspekteras inom möbelindustrin och i bilverkstäder
Arbetsplatsmeddelande 2/2010

Avverkning i stormskadade skogar
Arbetsplatsmeddelande 1/2010