Guider

Guider - Alasivu

På denna sida finns guider som arbetarskyddsförvaltningen publicerat sammanställda i alfabetisk ordning. Från och med år 2017 har guiderna utformats som nätpublikationer som är enkla att bläddra i på skärmen, och även lättare pdf-versioner, som kan skrivas ut i A4-format, är tillgängliga. Sidan kompletteras allt eftersom nya guider publiceras.

Metodbeskrivning för enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer

 

Metodbeskrivning för enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer

Pdf-fil

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 10/2019

 

Främjande av likabehandling på arbetsplat - Anvisningar för arbetsgivaren

Blädderversion | Pdf-fil

Arbetsgivare är förpliktad att främja likabehandling på arbetsplatsen. I guiden berättas hur man kan utveckla arbetsförhållanden och handlingssätt som är icke-diskriminerande och främja likabehandling systematiskt.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 4/2019

Beställaransvarslagen

Beställaransvarslagen

Blädderversion | Pdf-fil *

Beställarens ansvar när utomstående arbetskraft används. Tiillgänglig på fem språk utöver svenska:
- finska: Blädderversion | Pdf-fil *
- engelska: Blädderversion | Pdf-fil *
- estniska: Blädderversion | Pdf-fil
- ryska: Blädderversion | Pdf-fil*
- polska: Blädderversion | Pdf-fil*

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 1/2017 (* uppdaterad 2019)

Hälsosamt och säkert arbete - Handbok för arbetsgivaren

Hälsosamt och säkert arbete - Handbok för arbetsgivaren

Blädderversion | Pdf-fil

Handboken riktas speciellt till mikro- och småföretagare. Den vägleder företagaren att ta hand om centrala processer i arbetssäkerhet och företagshälsovård. Tillgänglig också på finska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 3/2019

 
Psykosocial belastning på arbetsplatsen

Psykosocial belastning på arbetsplatsen

Blädderversion | Pdf-fil

Broschyren erbjuder metoder för att utreda, bedöma och hantera psykosocial belastning. Tillgänglig också på finska och engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2/2017

Trakasserier och osakligt bemötande i arbetet

Trakasserier och osakligt bemötande i arbetet

Blädderversion | Pdf-fil

Tillgänglig också på finska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 4/2018

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland

Pdf-fil

Information för utländska arbetstagare om grundprinciperna för
arbete i Finland. Tillgänglig på åtta språk utöver svenska:
- finska
- engelska
- estniska
- ryska
- rumänska
- kinesiska
- kurdiska
- hindi

Arbetarskyddsförvaltningen 2016