Guider

På den här sidan har arbetarskyddsförvaltningens guider samlats i alfabetisk ordning. Vi kompletterar sidan allt eftersom nya guider publiceras på svenska.

Beställaransvarslagen

Beställaransvarslagen

Blädderversion | Pdf-fil

Beställarens ansvar när utomstående arbetskraft används. Tiillgänglig på fem språk utöver svenska:
- finska
- engelska
- estniska
- ryska
- polska

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 1/2017

Psykosocial belastning på arbetsplatsen

Psykosocial belastning på arbetsplatsen

Blädderversion | Pdf-fil

Broschyren erbjuder metoder för att utreda, bedöma och hantera psykosocial belastning. Tillgänglig också på finska och engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2/2017

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland

Pdf-fil

Information för utländska arbetstagare om grundprinciperna för
arbete i Finland. Tillgänglig på åtta språk utöver svenska:
- finska
- engelska
- estniska
- ryska
- rumänska
- kinesiska
- kurdiska
- hindi

Arbetarskyddsförvaltningen 2016