Resultat- och ramavtal

Resultat- och ramavtal - Alasivu

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för fyra år i sänder målen för verksamheten vid ansvarsområdena för arbetarskyddet i ett ramavtal.

Ramplan för ansvarsområdena för arbetarskyddet 2012-2015 (pdf-fil, på finska)

Ramplan för ansvarsområdena för arbetarskyddet 2016-2019 (pdf-fil, på finska, referat på svenska och engelska)

Ramavtalen 2012-2015 och resultatavtalen 2012-2015

Social- och hälsovårdsministeriet och ansvarsområdena för arbetarskyddet har ingått ramavtal för 2012-2015. I dem har verksamhetsmålen för de enskilda ansvarsområdena fastställts. I de årliga resultatavtalen att målen ställts upp i ramavtalet nås.

Ramavtalen 2012-2015 och resultatavtalen 2015 (pdf-filer, på finska):

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Ramavtal 2012-2015 Resultatavtal 2015
Regionförvaltningsverket i Östra Finland Ramavtal 2012-2015 Resultatavtal 2015
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland Ramavtal 2012-2015 Resultatavtal 2015
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Ramavtal 2012-2015 Resultatavtal 2015
Regionförvaltningsverket i Norra Finland Ramavtal 2012-2015 Resultatavtal 2015