Råd, handledning och kontroll

Som arbetarskyddsmyndighet är vårt mål att arbetsgivaren, personalen och företagshälsovården samarbetar för att främja arbetsförmågan på varje arbetsplats. Vi stöder arbetsplatserna genom att ge råd och handledning i frågor om hälsa och säkerhet i arbetet samt villkor i anställningsavtal.

Kontakta oss per telefon eller skriftligt

Arbetarskyddsinspektören ger en kund råd per telefon.

Det är möjligt att kontakta oss inom ansvarsområden för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket till exempel genom att ringa vår telefonrådgivning eller skicka e-post till det ansvarsområdet för arbetarskyddet inom vars verksamhetsområde din arbetsplats är belägen. Behandlingen av kontakten överförs till den tjänsteman som ansvarar för ärendena i fråga.

Per telefon kan du

  • anmäla om allvarlig arbetsolyckor
  • begära inspektion som gäller egen arbetsplats.

Skriftligen kan till oss lämnas

  • begäran om åtgärder
  • ansökningar om dispens
  • anmälningar till arbetarskyddsmyndigheten.

Av en skriftlig begäran om åtgärder som kräver myndighetsåtgärder ska framgå kundens namn och kontaktuppgifter samt de krav som ställs på arbetarskyddstillsynen jämte grunder.

Verktyg som kan användas på arbetsplatsen

Vi ordnar regelbundet kostnadsfria webbseminarier och deltar i andra evenemang där vi erbjuder nyttig arbetarskyddsinformation för både arbetsgivare och arbetstagare. Mer information hittar du på sidan Evenemang (på finska).

Vi erbjuder också arbetsplatserna olika verktyg för självutvärdering. Indikatorer för arbetsförhållanden kan användas för utvärdering och säkerhetsledning.

Utvecklingsprojekt för kundservice pågår

Som bäst utvecklar vi en ny typ av interaktiv e-tjänst vars syfte är att erbjuda kunderna nya sätt att samarbeta med arbetarskyddsmyndigheten. Vårt mål är att möjliggöra bland annat bildande av en lägesbild av arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen samt ett snabbare avgörande av begäran om uträttande av ärende och uppföljning av hur behandlingen framskrider.

Mer information utvecklingsarbetet finns på sidan Utveckling av interaktiv kundservice.