Tillsynsprojekt

Riksomfattande tillsynsprojekt

Tillsynen över arbetarskyddet utövas till största delen i olika tillsynsprojekt. I ett projekt hänför sig varje arbetarskyddsinspektion till det mål som fastställts i projektplanen. Inspektionernas resultat och konsekvenser utvärderas i en projektrapport.

Riksomfattande tillsynsprojekt samordnas nationellt. Arbetarskyddets ansvarsområden har även egna tillsynsprojekt genom vilka vi kan inrikta tillsynen på lokal nivå.