Valvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2015 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä lähes 29 000 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 56 000 toimintaohjetta ja noin 8 300 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2015 kaikkiaan lähes 43 000. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista 1 600 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 320 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 370 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 480 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2015 kaikkiaan 936 työtapaturmaa.

Työsuojeluhallinnon toiminta numeroina

Oheiseen taulukkoon on koottu työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut neljännesvuosittain.
Taulukkoon on laskettu yhteen eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden luvut.

Ajanjakso

10-12/2015

1-3/2016

4-6/2016

7-9/2016

Työpaikkatarkastukset

 

 

 

 
 • Tarkastus tehty käymällä työpaikalla, lukumäärät

5 949

5 680

7 905

5 469

 • Tarkastus tehty asiakirjojen perusteella, lukumäärät

688

561

642

432

 • Tarkastettujen valvontakohteiden lukumäärät

6 103

5 821

7 843

5 459

 • Yhteen tarkastukseen työpaikalla käytetty aika keskimäärin, tuntia

1,477

1,524

1,397

1,411

Toimintaohjeet ja kehotukset

 

 

 

 
 • Toimintaohjeet

13 083

14 862

18 558

12 676

 • Kehotukset

2 049

2 077

2 384

1 708

Pakkokeinot

 

 

 

 
 • Vastuualueen vahvistamat käyttökiellot

16

6

14

15

Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta

 

 

 

 
 • Tutkitut työtapaturmat

173

172

169

197

 • Tutkitut ammattitaudit

13

5

12

3

Tarkastuskertomuksen toimittaminen työpaikalle enintään 30 päivässä

97,7 %

97,5 %

98,2 %

98,1 %

Palvelukysyntä

 

 

 

 
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työsuhde-asiat

*⁾

2 701

4 239

**)

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/rakennusalan asiat

*⁾

757

1 115

**)

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työympäristöasiat

*⁾

871

1 199

**)

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/häirintä- ja syrjintäasiat

*⁾

464

657

**)

 • Tarkastukset pyynnöstä, tarkastusten lukumäärät

431

421

492

429

*⁾ Puhelinpalvelu aloitti toimintansa 1.2.2016
**) Luvut 7-9/2016 täydennetään myöhemmin

Lisätietoja taulukosta:
johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 630, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi