Valvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2016 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä yli 28 000 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 62 000 toimintaohjetta ja noin 8 100 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2016 kaikkiaan lähes 38 000. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista yli 1 800 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 390 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 410 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 476 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2016 kaikkiaan 868 työtapaturmaa.

Työsuojeluhallinnon toiminta numeroina

Oheiseen taulukkoon on koottu työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut neljännesvuosittain.
Taulukkoon on laskettu yhteen eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden luvut.

Ajanjakso

7-9/2016

10-12/2016

1-3/2017

4-6/2017

Työpaikkatarkastukset

   

 

 

 • Tarkastus tehty käymällä työpaikalla, lukumäärät

5 618

6 683

6 655

6 915

 • Tarkastus tehty asiakirjojen perusteella, lukumäärät

444

687

622

582

 • Tarkastettujen valvontakohteiden lukumäärät

5 568

6 704

6 639

6 799

 • Yhteen tarkastukseen työpaikalla käytetty aika keskimäärin, tuntia

1,409

1,422

1,460

1,376

Toimintaohjeet ja kehotukset

   

 

 

 • Toimintaohjeet

13 106

16 056

17 256

16 154

 • Kehotukset

1 742

1 906

2 245

2 247

Pakkokeinot

   

 

 

 • Vastuualueen vahvistamat käyttökiellot

15

17

22

19

Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta

   

 

 

 • Tutkitut työtapaturmat

205

198

209

178

 • Tutkitut ammattitaudit

10

16

12

3

Tarkastuskertomuksen toimittaminen työpaikalle enintään 30 päivässä

96,9 %

96,9 %

98,0 %

98,5 %

Palvelukysyntä

   

 

 

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työsuhde-asiat

3 773

3 887

4 051

3 928

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/rakennusalan asiat

825

812

940

926

 

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työympäristöasiat

872

1 194

1 217

1 084

 

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/häirintä- ja syrjintäasiat

500

776

752

794

 • Tarkastukset pyynnöstä, tarkastusten lukumäärät

443

474

496

483

 

Lisätietoja taulukosta:
johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 630, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi