Valvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2015 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä lähes 29 000 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 56 000 toimintaohjetta ja noin 8 300 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2015 kaikkiaan lähes 43 000. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista 1 600 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 320 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 370 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 480 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2015 kaikkiaan 936 työtapaturmaa.

Työsuojeluhallinnon toiminta numeroina

Oheiseen taulukkoon on koottu työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut neljännesvuosittain.
Taulukkoon on laskettu yhteen eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden luvut.

Ajanjakso

1-3/2016

4-6/2016

7-9/2016

10-12/2016

Työpaikkatarkastukset

 

 

   
 • Tarkastus tehty käymällä työpaikalla, lukumäärät

5 680

7 905

5 618

6 643
 • Tarkastus tehty asiakirjojen perusteella, lukumäärät

561

642

444

668
 • Tarkastettujen valvontakohteiden lukumäärät

5 821

7 843

5 568

6 656
 • Yhteen tarkastukseen työpaikalla käytetty aika keskimäärin, tuntia

1,524

1,397

1,409

1,421

Toimintaohjeet ja kehotukset

 

 

   
 • Toimintaohjeet

14 862

18 558

13 106

15 929
 • Kehotukset

2 077

2 384

1 742

1 902

Pakkokeinot

 

 

   
 • Vastuualueen vahvistamat käyttökiellot

6

14

15

17

Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta

 

 

   
 • Tutkitut työtapaturmat

172

169

205

191
 • Tutkitut ammattitaudit

5

12

10

10

Tarkastuskertomuksen toimittaminen työpaikalle enintään 30 päivässä

97,5 %

98,2 %

96,9 %

97,1 %

Palvelukysyntä

 

 

   
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työsuhde-asiat

2 521 *

4 000

3 773

**
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/rakennusalan asiat

714 *

1 055

825

**
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työympäristöasiat

806 *

1 132

872

**
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/häirintä- ja syrjintäasiat

420 *

609

500

**
 • Tarkastukset pyynnöstä, tarkastusten lukumäärät

421

492

443

467

*⁾ Puhelinpalvelu aloitti toimintansa 1.2.2016.
**) Luvut täydennetään myöhemmin.

Lisätietoja taulukosta:
johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 630, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi