Valvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2015 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä lähes 29 000 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 56 000 toimintaohjetta ja noin 8 300 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2015 kaikkiaan lähes 43 000. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista 1 600 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 320 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 370 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 480 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2015 kaikkiaan 936 työtapaturmaa.

Työsuojeluhallinnon toiminta numeroina

Oheiseen taulukkoon on koottu työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut neljännesvuosittain.
Taulukkoon on laskettu yhteen eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden luvut.

Ajanjakso

7-9/2015

10-12/2015

1-3/2016

4-6/2016

Työpaikkatarkastukset

 

 

 

 

 • Tarkastus tehty käymällä työpaikalla, lukumäärät

5 252

5 949

5 680

7 814

 • Tarkastus tehty asiakirjojen perusteella, lukumäärät

616

688

561

638

 • Tarkastettujen valvontakohteiden lukumäärät

5 446

6 103

5 821

7 785

 • Yhteen tarkastukseen työpaikalla käytetty aika keskimäärin, tuntia

1,369

1,477

1,524

1,394

Toimintaohjeet ja kehotukset

 

 

 

 

 • Toimintaohjeet

11 533

13 083

14 862

18 339

 • Kehotukset

1 771

2 049

2 077

2 373

Pakkokeinot

 

 

 

 

 • Vastuualueen vahvistamat käyttökiellot

9

16

6

14

Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta

 

 

 

 

 • Tutkitut työtapaturmat

154

173

172

163

 • Tutkitut ammattitaudit

12

13

5

10

Tarkastuskertomuksen toimittaminen työpaikalle enintään 30 päivässä

97,3 %

97,7 %

97,5 %

98,6 %

Palvelukysyntä, *⁾ puhelinpalvelu aloitti toimintansa 1.2.2016

 

 

 

 

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työsuhde-asiat

*⁾

*⁾

2 701

4 239

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/rakennusalan asiat

*⁾

*⁾

757

1 115

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työympäristöasiat

*⁾

*⁾

871

1 199

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/häirintä- ja syrjintäasiat

*⁾

*⁾

464

657

 • Tarkastukset pyynnöstä, tarkastusten lukumäärät

358

431

421

485

Lisätietoja taulukosta:
johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen AVI työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 630, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi