Valvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2016 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä yli 28 000 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 62 000 toimintaohjetta ja noin 8 100 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2016 kaikkiaan lähes 38 000. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista yli 1 800 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 390 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 410 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 476 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2016 kaikkiaan 868 työtapaturmaa.

Työsuojeluhallinnon toiminta numeroina

Oheiseen taulukkoon on koottu työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut neljännesvuosittain.
Taulukkoon on laskettu yhteen eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden luvut.

Ajanjakso

10-12/2016

1-3/2017

4-6/2017

7-9/2017

Työpaikkatarkastukset

 

 

 

 
 • Tarkastus tehty käymällä työpaikalla, lukumäärät

6 683

6 655

7 007

5 196

 • Tarkastus tehty asiakirjojen perusteella, lukumäärät

687

622

594

576

 • Tarkastettujen valvontakohteiden lukumäärät

6 704

6 639

6 878

5 125

 • Yhteen tarkastukseen työpaikalla käytetty aika keskimäärin, tuntia

1,422

1,460

1,377

1,298

Toimintaohjeet ja kehotukset

 

 

 

 
 • Toimintaohjeet

16 056

17 256

16 460

12 642

 • Kehotukset

1 906

2 245

2 261

1 662

Pakkokeinot

 

 

 

 
 • Vastuualueen vahvistamat käyttökiellot

17

22

19

12

Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta

 

 

 

 
 • Tutkitut työtapaturmat

198

209

188

172

 • Tutkitut ammattitaudit

16

12

9

6

Tarkastuskertomuksen toimittaminen työpaikalle enintään 30 päivässä

96,9 %

98,0 %

97,9 %

97,9 %

Palvelukysyntä

 

 

 

 
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työsuhde-asiat

3 887

4 051

3 928

3 904

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/rakennusalan asiat

812

940

926

870

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työympäristöasiat

1 194

1 217

1 084

916

 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/häirintä- ja syrjintäasiat

776

752

794

627

 • Tarkastukset pyynnöstä, tarkastusten lukumäärät

474

496

495

412

 

Lisätietoja taulukosta:
johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 630, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi