Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan syksyllä 2017 ja ilmoittamistavasta tiedotetaan ennen voimaan tuloa.

Lähettävän yrityksen on ennen työn teon aloittamista Suomessa tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden lähettämisestä. Ilmoitusvelvollisuuden voimaantulosta säädetään erikseen lailla, jonka ajankohdaksi arvioidaan syksy 2017.

Ilmoitus voidaan tehdä heti, kun sopimus työntekijöiden lähettämisestä on tehty, mutta viimeistään ennen kuin sopimuksen mukainen työnteko alkaa. Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun työntekijöitä lähetetään muuhun kuin rakennusalan työhön yrityksen sisäisellä siirrolla enintään viideksi päiväksi. Laskettaessa tätä kestoaikaa otetaan huomioon kyseistä työskentelyä koskeva lähettämisjakso (työskentelyjakso) ja sen päättymistä edeltävän neljän kuukauden ajalta kaikki muut jaksot, jolloin saman yrityksen työntekijä on tehnyt työtä Suomessa.
 

 

Tarkastelujakso kaaviona


Lähettämiseksi lasketaan jokainen sellainen päivä, jolloin yksi tai useampi lähetetty työntekijä tekee työtä Suomessa ja kuukaudet ovat kalenterikuukausia. Huomioon otetaan kaikki jaksot, jolloin saman yrityksen sisäisesti siirtämä yksi tai useampi työntekijä on tehnyt Suomessa yhden tai useamman tilaajan kanssa.

Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti, työn jatkamisen edellytyksenä on, että lähettävä yritys tekee täydennysilmoituksen välittömästi muutosten tapahtuessa. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan edustajan, työntekopaikan, työntekijämäärän tai sopimuskumppanin muuttumista.

Rakennusalan työssä ilmoitus ja sen mahdollinen täydentäminen on toimitettava myös rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitusvelvollisuus-kuvituskuvaIlmoituksesta tulee käydä ilmi:

  • lähettävän yrityksen yksilöintitiedot, yhteystiedot, ulkomainen verotunniste ja tiedot vastuuhenkilöistä lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa
  • tilaajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
  • rakennusalan työssä rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
  • lähetettyjen työntekijöiden ennakoitu lukumäärä
  • lähettävän yrityksen edustajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot Suomessa tai tieto perusteesta, jonka nojalla edustajaa ei tarvitse asettaa
  • työntekijöiden lähettämisen alkamispäivä ja ennakoitu kesto
  • työntekopaikka
  • toimiala, jolla lähetetty työntekijä tulee työskentelemään.

Mikäli lähettävä yritys laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on se velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua.