Koeaika

Jos koeajasta sovitaan, se pitää tehdä selkeästi.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alkuun sijoitettavasta koeajasta. Siitä on sovittava siten, että työnantaja ja työntekijä ovat selkeästi tietoisia koeaikaehdosta ja koeajan pituudesta.

Koeajasta voidaan sopia työsopimuksen kestoajasta riippumatta. Siitä on sovittava ennen työnteon aloittamista, koska koeaika alkaa kulua työnteon aloittamisesta. Koeaikaehdosta on nimenomaisesti sovittava myös oppisopimukseen perustuvan määräaikaisen työsopimuksen kohdalla.

Jos työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, tulee työnantajan huomioida siinä olevat määräykset koeajasta. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle tämän määräyksen soveltamisesta työsopimusta solmittaessa. 

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Koeajan enimmäispituus voi olla yleensä neljä kuukautta. Jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta, koeaika saadaan sopia enintään kuuden kuukauden pituiseksi.

Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestoajasta.