Työnteko-oikeus

Työnteko-oikeuden peruste pitää varmistaa ennen työsopimuksen tekemistä.

Lähetetyllä työntekijällä pitää olla työnteko-oikeus Suomessa, mikäli hän on ulkomaalainen. Työnteko-oikeuden peruste riippuu siitä, minkä maan kansalainen lähetetty työntekijä on, millaista työtä hän on tulossa Suomeen tekemään ja kuinka pitkäksi ajaksi.

  • Pohjoismaan, Euroopan unionin jäsenmaan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen ei tarvitse anoa työntekoa varten erillistä oleskelulupaa Suomeen. He voivat työskennellä Suomessa kansalaisuutensa perusteella.
  • Lähetetty työntekijä, joka on jonkun muun kuin edellä mainitun maan kansalainen, tarvitsee työntekoa varten yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan.

Ulkomaalaislaissa määritellään myös tilanteet, joissa työnteko Suomessa on sallittu ilman työntekijän oleskelulupaa.

Kaksi passia

Lisää aiheesta:

Tyosuojelu.fi: Työnteko-oikeus
Maahanmuuttovirasto: Työnteko-oikeus Suomessa