Oppaat

Julkaisut - Oppaat

Tälle sivulle on koottu aakkosjärjestyksessä työsuojeluhallinnon julkaisemat oppaat. Vuodesta 2017 alkaen oppaat on laadittu helposti näytöllä selattavaksi verkkojulkaisuiksi ja niistä on saatavissa myös kevyempi pdf-versio, joka voidaan tulostaa A4-koossa. Sivua täydennetään sitä mukaa, kun uusia oppaita julkaistaan.
 

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyn menetelmäkuvaus

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas

Tässä menetelmäkuvauksessa esitellään ”Työn psykososiaaliset kuormitustekijät” -kyselyn sisältö ja käyttötarkoitus. Kysely on kehitetty työsuojelutarkastajien käyttöön. Myös työpaikat voivat käyttää kyselyä kuormitustekijöiden tunnistamisessa ja psykososiaalisen työympäristön tarkkailussa.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 10/2019

Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikalla -kansi

Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikalla - Ohjeita työnantajalle

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas

Työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla. Oppaassa kerrotaan, miten voi kehittää syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja sekä edistää yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti. Saatavana myös ruotsiksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 4/2019

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä -kansi

Tervettä ja turvallista työtä - Opas työnantajuuteen

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas

Opas on suunnattu erityisesti mikro- ja pienyrittäjille. Se ohjaa yrittäjää huolehtimaan keskeisistä työturvallisuuden ja työterveyden prosesseista. Saatavana myös ruotsiksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3/2019

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työssä -oppaan kansi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas

Opas sisältää tietoa mm. häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisystä sekä siitä, miten häirintätilanteessa tulee toimia. Saatavana myös ruotsiksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 4/2018

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä -kansi

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä

Pdf-muotoinen opas | Arviointilomake

Perusteita ja sisältöä hoitajien työolojen kehittämiseen. Saatavana myös englanniksi.

Työsuojeluhallinto 2007 (päivitys 2018)

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla -kansi

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas

Opas tarjoaa keinoja psykososiaalisen kuormituksen selvittämiseen, arviointiin ja hallintaan. Saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2017

Tilaajavastuulaki-esite

Tilaajavastuulaki

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas

Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Saatavana suomenkielisen julkaisun lisäksi viidellä muulla kielellä:
- ruotsi: Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf
- englanti: Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf
- viro: Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf
- venäjä: Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf
- puola: Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 1/2017 (päivitetty 2019)

Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa

Tulostettava pdf-muotoinen opas

Tietoa ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa työskentelyn perusperiaatteista. Saatavana suomenkielisen julkaisun lisäksi kahdeksalla muulla kielellä:
- ruotsi
- englanti
- viro
- venäjä
- romania
- kiina
- kurdi
- hindi

Työsuojeluhallinto 2016