Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee työsuojeluhallinnon Tyosuojelu.fi-verkkopalvelua ja on laadittu 7.9.2020. Seloste perustuu sovellustoimittajan ja saavutettavuustestauksen toteuttaneen ulkopuolisen asiantuntijatahon havaintoihin sekä verkkopalvelun ylläpidon itsearviointiin saavutettavuudesta.

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelu

Työsuojeluhallinto pyrkii takaamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti. Tyosuojelu.fi on julkaistu nykyisessä muodossaan lokakuussa 2015. Teknisessä toteutuksessa ja visuaalisessa suunnittelussa oli lähtökohtana WCAG 2.0 -ohjeiden taso AA. Ulkopuolinen asiantuntija teki julkaisuajankohtana verkkopalvelulle saavutettavuustestauksen. Testausraportin mukaan saavutettavuuden taso oli erittäin hyvä. Puutteita palvelun saavutettavuudessa ja helppokäyttöisyydessä oli havaittavissa varsin vähän.

Tyosuojelu.fi on siirretty kesäkuussa 2019 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen uudelle palvelinalustalle ja Liferay-julkaisujärjestelmä on päivitetty uuteen DXP 7.1 -versioon. Verkkopalvelulle tehdään uusi ulkopuolisen asiantuntijan saavutettavuusarviointi yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa viimeistään vuonna 2021. 

Ei-saavutettava sisältö ja sen korjaus

Tyosuojelu.fi vastaa suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Kaikilta osin verkkopalvelu ei ole saavutettava ja havaittuja puutteita ovat:

  • Lomakkeet ja muut liitetiedostot (pdf, doc ym.) eivät ole kaikilta osin saavutettavia. 
  • Sisältösivuilla on jonkin verran kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.
  • Osa palvelun kaavioista on toteutettu kuvina, eikä kaikelle tällaiselle sisällölle ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.
  • Tekstin otsikkotasojen käytössä on paikoin puutteita. Kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi ja joissakin teksteissä otsikkotason yli on hypätty.
  • Valikkorakenteessa alimpien tasojen valikko-otsikot eivät ole kaikilta osin kuvaavia, esimerkiksi Työolot-palvelualueella on useampi alasivu, jonka valikko-otsikko on Vähentäminen.
  • Ulkoisten linkkien Avautuu uuteen ikkunaan -linkkiteksti on osalla ruotsin- ja englanninkielisistä sivuista suomeksi ja teksti puuttuu yksittäisistä linkeistä kokonaan.

Syy vaatimusten noudattamatta jättämiselle on suuren sisältömäärän aiheuttama kohtuuton rasite. Tyosuojelu.fin ylläpito tekee jatkuvasti työtä palvelussa havaittujen saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi.

Lomakkeet korjataan saavutettavaan muotoon vuoden 2021 loppuun mennessä. Muilta osin havaittuja puutteita korjataan saavutettaviksi sitä mukaa kun sisältöjä päivitetään. Pienehköt puutteet on tavoitteena korjata vuoden 2021 loppuun mennessä. Pdf-muotoiset liitetiedostot ja mahdolliset muut suurempaa korjaustyötä vaativat saavutettavuuspuutteet on tavoitteena korjata kesäkuun 2021 loppuun mennessä.

Muiden tahojen tuottama materiaali

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelun ylläpito ei vastaa muiden tahojen tuottaman aineiston saavutettavuudesta. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi palveluun linkitetyt KEHA-keskuksen tuottamat asbestipurkutyön ja rakennustyön ennakkoilmoittamisen verkkolomakkeet ja sosiaali- ja terveysministeriön osaksi sivustoa tuottamat asiakirjat, kuten markkinavalvontapäätökset. Vastuu näiden aineistojen saavutettavuudesta on palveluntuottajilla.

Palautetta saavutettavuudesta

Jos havaitsit saavutettavuuspuutteen Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa, voit ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen tyosuojelu.verkkopalvelu@avi.fi tai verkkopalvelun palautelomakkeella. Verkkopalvelun ylläpito tekee parhaansa puutteiden korjaamiseksi ja vastaa yhteystietonsa jättäneiden palautteeseen mahdollisemman nopeasti, viimeistään kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.

Jos et ole tyytyväinen palautteeseen saamaasi vastaukseen, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai selvityspyynnön saavutettavuutta valvovaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Tarkempaa tietoa löydät seuraavilta verkkosivuilta: